Nový kurz: Vue.js + SPA (single page aplikácie)

napísal , 15 Dec 2018 [ CSS HTML JavaScript jQuery Tutoriály Videá ]

Reaktívne frameworky (Vue, React, Angular) ti pomáhajú programovať svižné UI. Zo statického HTML kódu spravia živú šablónu. Samotnému HTML kódu pridáš pravidlá, a vždy keď príde zmena, sám sa podľa nich upraví.

Môžeš programovať cez komponenty. Vue ti dovolí vymyslieť si vlastné HTML elementy a naprogramovať im výzor a správanie. A keď príde zmena, prehliadač sám vymení len daný komponent, nemusí refreshnúť celú stránku.

Reaktívne frameworky držia UI zosynchronizované s dátami. Ak máš v premennej 3 články, 3 články svietia aj na obrazovke. Ak jeden vymažeš, automaticky zmizne z obrazovky. Zabudni na jQuery selecty, appendy, Vue to spraví za teba.

Tento kurz ťa naučí reaktívne frameworky.
A naučí ťa Vue.js. A single page aplikácie.
Po tomto kurze budeš chápať aj Angular/React, naučím ťa princípy.

🔥🎉🔥Nový kurz kupuj tu Vue.js + SPA (single page aplikácie) 🔥🎉🔥

Kupuj, kým je v zľave za 99 eur (alebo v rámci predplatného) a uč sa hneď:)
Ako býva zvykom, postupne pridávam videá.
Kým ich nebude 100. (Možno 150.)

Edit: Ok, kurz je hotový.
142 videí. 17 hodín. 27 minút.

Samozrejme kurz je tiž súčasťou predplatného.

pozri si pár ukážkok z kurzu, ňach máš predstavu, šak nebudeš kupovať len tak, ňe?

Môžem tu vypisovať, kým sa mi prsty neodlomia a neodkráčajú v proteste do západu slnka, ale veď pozri videá. Vieš jak sa hovorí - lepšie raz youtube, ako tisíckrát čítať. Kukaj tú mágiu.


MÔŽEM SA TI S NIEČÍM PRIZNAŤ?

Úprimne? Vue je strašná sranda. A toto zatiaľ vyzerá byť môj najlepší kurz. Ja viem, že to hovoria všetky kapely o každom novom albume. Ale ja nie som kapela. A ja to nehovorím. A teraz to hovorím. Tento sa mi podaril:)

Vytvorím niekoľko mini stránok. Jednu veľkú single page appku. Všetok kód si môžeš stiahnuť. Dostaneš úlohy, na ktorých si Vue precvičíš. Prístup do diskusie. Kopu materiálov na stiahnutie. Pod každým videom je malý článok s ďalším infom. Čiže 100 videí, 100 blogov. Choď do toho. Ja by som išiel.


TAKTO TO BUDE PREBIEHAŤ?

V prvej časti kurzu ťa naučím Vue.js.
Resp. naučím ťa reaktívne frameworky a konkrétne použijem Vue.js.
To znamená, že keby sa po tomto kurze rozhodneš prejsť na React alebo Angular, budeš presne vedieť, čo sa deje.

V druhej časti kurzu vyrobím veľkú stránku.
Prvá časť kurzu bude plná menších príkladov, druhá bude plná jednej veľkej reality. V prvej sa naučíš Vue.js, v druhej ho použijeme a spravíme skutočnú stránku, veľkú Single Page Aplikáciu™.

To sú stránky ako Netflix, Spotify a Gmail.
Ja spravím single page admin rozhranie pre skutočnú stránku.


PREČO VUE?

Malý, rýchly, šikovný, použiteľný bez build tools, raketovo naberá na popularite, najlepší pre začiatočníka pre pochopenie konceptov za reaktívnymi frameworkami, najlepšia vstupná brána do tohoto sveta. A ako bonus, nestojí za ním monolitická korporácia. Angular = Google, React = Facebook.

Ale môj cieľ je znova naučiť ťa Vue tak, že hneď pochopíš aj React alebo Angular, keď sa na ne pozrieš. Tento kurz ťa naučí reaktívne frameworky ako také. A použijem na to Vue.

V mojich kurzoch sa vždy snažím vysvetliť dôvod. Nielen ukázať Vue, ale vysvetliť, čo je jeho pointa. Prečo existuje. Čím je iný ako to, čo sme mali pred ním. Prečo ťa má zaujímať, ak poznáš JavaScript alebo jQuery. Na akých konceptoch stojí a na čo sa hodí.

Pretože vždy existujú alternatívy. Hlavne v JavaScript svete. Ja ťa naučím Vue tak, aby si chápal aj React a Angular. Riešia podobné problémy, len trocha inak. Kód vyzerá inak, ale teba nedostane. Ty budeš chápať, čo ten kód robí a prečo.


ČO POTREBUJEŠ VEDIEŤ?

Potrebuješ základy HTML, CSS a JavaScriptu. Úprimne, Vue.js je jednoduchší ako čistý JavaScript. Po správnosti by som ti mal tvrdiť, že potrebuješ vedieť JS, keď sa chceš učiť framework.

Ale bol by som pokrytec. Ja som sa najprv naučil jQuery, až potom (aj jeho používaním) som sa postupne doučil JavaScript. Toto isté sa tebe môže stať s Vue. Ale HTML potrebuješ určite. A CSS silno pomôže. A potrebuješ mať pojem o programovaní:)

V neskorších videách Vue kurzu budem používať NPM, Module Bundlers a ďalšie JS tools. Ak ich nepoznáš, google ti pomôže vysomáriť sa zo základov. Ak sa to ale chceš naučiť poriadne, mám kurz presne na to.

Ak si nikdy neprogramoval, mám kurz, v ktorom sa síce pracuje v PHP, ale naučí ťa základy programovania. Má to priam v názve.

Prípadne ak poznáš jQuery alebo si videl nejaké tie JS videá z Webrebel 1 kurzu, pokojne môžeš ísť na Vue.

🎉 🎉 Vue.js + SPA (single page aplikácie) online kurz sa dá kúpiť tu za 99 eur. 🎉 🎉

Samozrejme ak máš predplatné, kurz dostaneš automaticky.

 1. Vue preview 01 (ukážem ti Vue.js)
 2. Vue preview 02 (zbúcham rýchlo stránku)
 3. Vue preview 03 (v kurze všetko vysvetlím)
 4. Ako bude kurz prebiehať? Čo ťa naučím? To sú otázky
 5. Výhoda Vue oproti React alebo Angular
 6. Pointa reaktívnych frameworkov, UI == dáta, source of truth

rozbaliť zvyšné epizódy

 1. Ak by som to chcel spraviť v čistom JS (pretože masochizmus)
 2. Čo potrebuješ pre tento kurz? Vedieť, napríklad
 3. Components 01 - programovanie cez komponenty
 4. Vymysli si vlastný HTML element (Components 02)
 5. <slot>, [props], :key (Components 03)
 6. Single File Components, toto chceš! (Components 04)
 7. Scoped Styles, komponent má vlastné CSS (Components 05)
 8. Event a Key modifikátory, progress bar (Components 06)
 9. Jeden ROOT element? Prečo? Otáznik? (Components 07)
 10. Komunikácia komponentov cez $emit (Components 08)
 11. Nemusíš všetko (+ frustrujúce úlohy)
 12. Virtual DOM (Toretto?)
 13. BULMA, pretože prečo nie
 14. v-if, v-show, :class, [disabled]
 15. Computed Properties
 16. Poo
 17. Vue animácie cez komponent
 18. Čo má byť komponent? Tvoja mamka (prečo som to povedal, prepáč, som zlý človek)
 19. v-cloak, prestaň blikať, čo robíš
 20. Vue CLI / GUI / UI / Hui / Dui / Lui / Chui rýchlokurz
 21. CLI 01 Babel, Typescript, PWA (Progressive Web Apps), Router
 22. CLI 02 Vuex, Preprocessing, Unit testing, End-to-End testing
 23. CLI 03 ESLint, Prettier, Linter / Formatter, Vue CLI config
 24. Ukážka: toto bude nasledovať (predtým ESLint atď.)
 25. VS Code 01 ESLint
 26. VS Code 02 ESLint + Prettier
 27. VS Code 03 Prettier + Vetur vs. js-beautify-html (pre HTML/Vue šablóny)
 28. Vue Snippety + moje VS Code extensions
 29. Užitočné Vue tools, Evan You a Dragonball a prečo Vue??
 30. Vue NPM verzie "[Vue warn]: You are using the runtime-only build of Vue"
 31. Vue Router (iTunes Single Page App začína)
 32. BUILD script, konzolové servery, všetok kód sa stiahne naraz:(
 33. Lazy Loading, Code Splitting (na neskôr, pre bigass stránky)
 34. Vue filters, iTunes app
 35. Axios, práca s API (konkrétne iTunes)
 36. extractData( object destructuring )
 37. Free APIs a rvem si srcco
 38. Vue Style Guide, pravidlá pre Vue kód, Refactoring 01
 39. Refactoring 02
 40. props / $emit, komunikácia komponentov
 41. Event Bus, komunikácia komponentov, Lifecycle Hooks
 42. Komponent má byť samotár (veľmi romantické)
 43. Externé (S)CSS, google a lokálne fonty
 44. "THE" komponenty
 45. Redizajn (toto video si pusti na pozadí, keď si varíš párky)
 46. Sila samostatnosti komponentov (a čo som ukradol?)
 47. Automatický Sass import + animácia objavenia (sa)
 48. Vlastný helper functions PLUGIN, webpack eslint --fix, SPA autofocus
 49. lodash VS. lodash-es, debounce na hľadanie počas písania
 50. Kedy NIE arrow functions, odsekni písmená (auč) a upratovačky
 51. Vuex 01
 52. Vuex 02 state, mutations
 53. Vuex 03 actions, getters
 54. Vuex 04 čistý kód, väčšie Vuex príklady, rozbehni môj kód
 55. History Mode (a čo pre pána znamená 'single page app'?)
 56. Laravel? Huh??
 57. 1 stránka sú 2 appky, poviem ti čo budeme robiť
 58. Laravel 01 inštalácia, routes, artisan, VS Code pluginy
 59. Laravel 02 controllers, views
 60. Laravel 03 login, register, auth, databáza, migrations
 61. Client-side vs. server-side rendering
 62. Ako rozbeháš stiahnutý kód (+ Laravelu bude o kúsok viac)
 63. Laravel/Composer update a čo bude ďalej (v kurze, nie živote)
 64. Master layout a Config súbory
 65. nice (Vue a frontend v Laraveli)
 66. Databáza, migrácie
 67. Modely, kolekcie, z databázy na stránku, juj!
 68. Vzťahy medzi modelmi, auto dopĺňanie 'use'
 69. FAKER (laravel sám naplní databázu, DB SEED)
 70. Usporiadanie dát z databázy, @include šablóny
 71. Escaping, JS frameworky v Laraveli, pluralizácia textu
 72. CRUD, REST, Resource controllers
 73. Podstránka pre kontkrétny článok cez PostController
 74. Fajné formátovanie dátumu cez Carbon... a komentáre!
 75. Cibri™ si vkus
 76. @guest @auth / login / logout / register
 77. Form pre koment, hlavná navigácia, named routes a route()
 78. Form problém 01 CSRF (Cross Site Request Forgery)
 79. Form problém 02 Mass Assignment Exception, odoslanie formu
 80. Uloženie do DB cez vzťah, usporiadanie vzťahov
 81. Validácia formuláru, výpis chýb, lepšie zabezpečenie formu
 82. SLUG v adrese pre lepšie SEO, unique index v DB cez migrate
 83. Debug cez Laravel TELESCOPE, efektívne SQL cez EAGER LOADING vzťahov
 84. Vue FlashMessage komponent
 85. Session, Laravel flash message
 86. Prechod na ES6 import syntax, ESLint a Prettier sú späť
 87. Vue inline-templates
 88. Edit a delete linky, doubleclick, blur, contenteditable
 89. Práva usera, Authorization Policy, @can, iba autor môže zmazať koment
 90. Editácia a mazanie cez AXIOS ajax (aj bez neho)
 91. Polish time! (Poľský čas!) Dokončím úpravy, vyladím mazanie
 92. Vyladím edit komentu, autovyznačím text a blur vráti pôvodný
 93. Flash notifikácia po (ťažko úspešnom) edite a delete
 94. Laravel 6 / 01 laravel UI a HELPERS package
 95. Laravel 6 / 02 frontend v Laravel 5 vs 6 + ako inštalovať inú verziu
 96. Laravel 6 / 03 novinky, vylepšenia, Ignition errors
 97. Laravel 6 / 04 update na Laravel 6.0 + ako vymazať Telescope
 98. Takýto ADMIN PANEL budeme vyrábať! JUJ!
 99. 98 Smooth scroll k elementu a VERY SORRY
 100. 99 Vue a Laravel Admin Panely, Dashboardy a CMSká
 101. 100 Admin panel frontend kostra
 102. ADMIN PANEL Vue Router
 103. Admin Panel šťavnatý BULMA.CSS dizajn
 104. Cez API ťahám Posty, API controllers, API routes
 105. Dáta čo prišli z API nakreslím do tabuľky či troch
 106. Lazy Loading a import() a zisti, či je žiadosť AJAXová
 107. Auto reload, Hot Module Replacement
 108. Vyhľadávanie v Posts, filtrovanie tabuľky
 109. VUE WATCHERS a search component
 110. VUE MIXINS a reusable kód pre komponenty
 111. Transformuj dáta na polceste z DB do JSONu (a taktiež vzťahy)
 112. Moment.js pre pekné dátumy v JS (a v našej tabuľke)
 113. MATERIAL DESIGN ikonky v BULME pre EDIT LINKY do tabuľky
 114. Podstránka pre konkrétny POST (a Resource všeobecne)
 115. Pekné EDITAČNÉ LINKY pre Resource podstránky
 116. Admin podstránka pre KOMENTÁR (a upratovacie práce)
 117. REDIRECT cez router, 404 NOT FOUND a dôležitosť STATUS kódov
 118. Mažeme cez API, API status kódy a mesidže
 119. 118 ROUTER-LINK namiesto šupáckych linkov pre šupákov
 120. 119 CREATE FORM formulár pre pridanie nového postu
 121. 120 SLUG sa AUTOMATICKY vytvára počas písania
 122. 121 AUTH vs API AUTH, len prihlásenec sa dostane do admin panelu
 123. 122 Uložíme nový post do DB a všetko bude krásne
 124. 123 VALIDÁCIA 01: na strane servera
 125. 124 VALIDÁCIA 02: na strane VUE, inputy sa budú červenať
 126. Computed property ZRADA (vyfintím slug)
 127. TRIX wysiwyg EDITOR
 128. Zmena na ZNOVU-POUŽITEĽNÝ formulár - reusable, bitches!
 129. EDIT FORM 01: predvyplníme hodnoty (aj trixu)
 130. EDIT FORM 02: zajepíšeme zmeny do databázy
 131. API AUTH, TOKENY, prečo, DDOS, middleware, RATE LIMITING
 132. API AUTH cez jednoduchý API TOKEN 01
 133. BEARER TOKEN, api auth cez jednoduchý API TOKEN 02
 134. JWT, JSON WEB TOKEN, OAUTH
 135. HASHED tokeny (pre verejné API)
 136. + a - SPA appiek a ZÁVER KURZU AHOJ ČAU SRANDA BOLA

učiť sa môžeš už dnes, kurz je live, ďalšie videá postupne pridávam
Edit 18. 12. 2018 2 nové videá + niekoľko úloh
Edit 19. 12. 2018 ďalšia várka šťavnatých úloh
Edit 22. 12. 2018 3 nové videá (PWA, Vuex, Router, ESlint, Prettier atď.)
Edit 10. 01. 2019 4 nové videá (VSCode + Extensions)
Edit 14. 01. 2019 4 ďalšie
Edit 15. 01. 2019 ešte novšie 4
Edit 16. 01. 2019 6 ďalších
Edit 22. 01. 2019 8 nových videí
Edit 30. 01. 2019 4 nové (o Vuex)
Edit 05. 02. 2019 1 nové (o History Mode)
Edit 09. 02. 2019 6 nových (Laravel + Vue)
Edit 12. 05. 2019 32! nových videí (Laravel blog + Vue komponenty)
Edit 03. 10. 2019 8 nových! (Laravel 6 + admin panel cez VUE SPA)
Edit 28. 10. 2019 17 nových!! (VUE SPA/API admin panel)
Edit 08. 11. 2019 7 nových (SPA)
Edit 10. 11. 2019 5 nových
Edit 07. 12. 2019 6 nových (KURZ JE DONE!!)

Ak chceš nové info o všetkom, choď na facebook.com/yablko.smrdi.
Ak chceš ďalšie moje videá, choď na youtube.com/yablko.
Ak chceš všetky kurz na rok, skús predplatné.
Ak sa ti kurz páči, povedz každému:)

napísal , 15 Dec 2018

16 komentárov

komentuj ku každému komentáru sa v databáze ukladá iba meno, text a dátum, iba za účelom zobrazenia pod článkom
neukladá sa email, IP adresa ani informácie o prehliadači a údaje sa nepoužívajú na reklamu, newsletter, na žiadnu ekonomickú aktivitu, nikam sa neposielajú, sú v databáze len aby sa mohli zobraziť pod článkom
 1. yablko [ Sobota 22.12.2018, 13:46 ]

  3 nové videá (PWA, Vuex, Router, ESlint, Prettier atď.)

  27 CLI 01 Babel, Typescript, PWA (Progressive Web Apps), Router
  28 CLI 02 Vuex, Preprocessing, Unit testing, End-to-End testing
  29 CLI 03 ESLint, Prettier, Linter / Formatter, Vue CLI config

 2. yablko [ Štvrtok 10.1.2019, 19:54 ]

  4 nové videá

  30 VS Code 01 ESLint
  31 VS Code 02 ESLint + Prettier
  32 VS Code 03 Prettier + Vetur vs. js-beautify-html (pre HTML/Vue šablóny)
  33 Vue Snippety + moje VS Code extensions

 3. yablko [ Pondelok 14.1.2019, 20:59 ]

  4 nové

  34 Užitočné Vue tools, Evan You a Dragonball a prečo Vue??
  35 Vue NPM verzie "[Vue warn]: You are using the runtime-only build of Vue"
  36 Vue Router (iTunes Single Page App začína)
  37 BUILD script, konzolové servery, všetok kód sa stiahne naraz:(

 4. yablko [ Utorok 15.1.2019, 12:45 ]

  a 4 ešte novšie

  38 Lazy Loading, Code Splitting (na neskôr, pre bigass stránky)
  39 Vue filters, iTunes app
  40 Axios, práca s API (konkrétne iTunes)
  41 extractData( object destructuring )

 5. yablko [ Streda 16.1.2019, 17:17 ]

  5 ďalších

  42 Free APIs a rvem si srcco
  43 Vue Style Guide, pravidlá pre Vue kód, Refactoring 01
  44 Refactoring 02
  45 props / $emit, komunikácia komponentov
  46 Event Bus, komunikácia komponentov, Lifecycle Hooks

 6. yablko [ Streda 16.1.2019, 20:12 ]

  ešte jeden

  47 Komponent má byť samotár (veľmi romantické)

 7. yablko [ Utorok 22.1.2019, 16:16 ]

  8 nových videí

  48 Externé (S)CSS, google a lokálne fonty
  49 "THE" komponenty
  50 Redizajn (toto video si pusti na pozadí, keď si varíš párky)
  51 Sila samostatnosti komponentov (a čo som ukradol?)
  52 Automatický Sass import + animácia objavenia (sa)
  53 Vlastný helper functions PLUGIN, webpack eslint --fix, SPA autofocus
  54 lodash VS. lodash-es, debounce na hľadanie počas písania
  55 Kedy NIE arrow functions, odsekni písmená (auč) a upratovačky

 8. yablko [ Streda 30.1.2019, 12:26 ]

  4 nové o VUEX

  56 Vuex 01
  57 Vuex 02 state, mutations
  58 Vuex 03 actions, getters
  59 Vuex 04 čistý kód, väčšie Vuex príklady, rozbehni môj kód

 9. yablko [ Utorok 5.2.2019, 15:51 ]

  nové video

  60 History Mode (a čo pre pána znamená 'single page app'?)

 10. yablko [ Sobota 9.2.2019, 20:39 ]

  6 nových videí začína laravel + vue

  61 Laravel? Huh??
  62 1 stránka sú 2 appky, poviem ti čo budeme robiť
  63 Laravel 01 inštalácia, routes, artisan, VS Code pluginy
  64 Laravel 02 controllers, views
  65 Laravel 03 login, register, auth, databáza, migrations
  66 Client-side vs. server-side rendering

 11. yablko [ Nedeľa 12.5.2019, 11:52 ]

  32 nových videí!
  komplet blog cez laravel (prihlasovanie, komentáre, ...)
  oživenie, zajaxovanie cez vue komponenty

  Ako rozbeháš stiahnutý kód (+ Laravelu bude o kúsok viac)
  67 Laravel/Composer update a čo bude ďalej (v kurze, nie živote)
  68 Master layout a Config súbory
  69 nice (Vue a frontend v Laraveli)
  70 Databáza, migrácie
  71 Modely, kolekcie, z databázy na stránku, juj!
  72 Vzťahy medzi modelmi, auto dopĺňanie 'use'
  73 FAKER (laravel sám naplní databázu, DB SEED)
  74 Usporiadanie dát z databázy, @include šablóny
  75 Escaping, JS frameworky v Laraveli, pluralizácia textu
  76 CRUD, REST, Resource controllers
  77 Podstránka pre kontkrétny článok cez PostController
  78 Fajné formátovanie dátumu cez Carbon... a komentáre!
  79 Cibri™ si vkus
  80 @guest @auth / login / logout / register
  81 Form pre koment, hlavná navigácia, named routes a route()
  82 Form problém 01 CSRF (Cross Site Request Forgery)
  83 Form problém 02 Mass Assignment Exception, odoslanie formu
  84 Uloženie do DB cez vzťah, usporiadanie vzťahov
  85 Validácia formuláru, výpis chýb, lepšie zabezpečenie formu
  86 SLUG v adrese pre lepšie SEO, unique index v DB cez migrate
  87 Debug cez Laravel TELESCOPE, efektívne SQL cez EAGER LOADING vzťahov
  88 Vue FlashMessage komponent
  89 Session, Laravel flash message
  90 Prechod na ES6 import syntax, ESLint a Prettier sú späť
  91 Vue inline-templates
  92 Edit a delete linky, doubleclick, blur, contenteditable
  93 Práva usera, Authorization Policy, @can, iba autor môže zmazať koment
  94 Editácia a mazanie cez AXIOS ajax (aj bez neho)
  95 Polish time! (Poľský čas!) Dokončím úpravy, vyladím mazanie
  96 Vyladím edit komentu, autovyznačím text a blur vráti pôvodný
  97 Flash notifikácia po (ťažko úspešnom) edite a delete

 12. yablko [ Štvrtok 3.10.2019, 16:04 ]

  8 nových! (Laravel 6 + admin panel cez VUE SPA)

  Laravel 6 / 01 laravel UI a HELPERS package
  Laravel 6 / 02 frontend v Laravel 5 vs 6 + ako inštalovať inú verziu
  Laravel 6 / 03 novinky, vylepšenia, Ignition errors
  Laravel 6 / 04 update na Laravel 6.0 + ako vymazať Telescope
  Takýto ADMIN PANEL budeme vyrábať! JUJ!
  98 Smooth scroll k elementu a VERY SORRY
  99 Vue a Laravel Admin Panely, Dashboardy a CMSká
  100 Admin panel frontend kostra

 13. yablko [ Pondelok 28.10.2019, 11:32 ]

  17 nových

  101 ADMIN PANEL Vue Router
  102 Admin Panel šťavnatý BULMA.CSS dizajn
  103 Cez API ťahám Posty, API controllers, API routes
  104 Dáta čo prišli z API nakreslím do tabuľky či troch
  105 Lazy Loading a import() a zisti, či je žiadosť AJAXová
  106 Auto reload, Hot Module Replacement
  107 Vyhľadávanie v Posts, filtrovanie tabuľky
  108 VUE WATCHERS a search component
  109 VUE MIXINS a reusable kód pre komponenty
  110 Transformuj dáta na polceste z DB do JSONu (a taktiež vzťahy)
  111 Moment.js pre pekné dátumy v JS (a v našej tabuľke)
  112 MATERIAL DESIGN ikonky v BULME pre EDIT LINKY do tabuľky
  113 Podstránka pre konkrétny POST (a Resource všeobecne)
  114 Pekné EDITAČNÉ LINKY pre Resource podstránky
  115 Admin podstránka pre KOMENTÁR (a upratovacie práce)
  116 REDIRECT cez router, 404 NOT FOUND a dôležitosť STATUS kódov
  117 Mažeme cez API, API status kódy a mesidže

 14. yablko [ Piatok 8.11.2019, 19:12 ]

  7 nových

  118 ROUTER-LINK namiesto šupáckych linkov pre šupákov
  119 CREATE FORM formulár pre pridanie nového postu
  120 SLUG sa AUTOMATICKY vytvára počas písania
  121 AUTH vs API AUTH, len prihlásenec sa dostane do admin panelu
  122 Uložíme nový post do DB a všetko bude krásne
  123 VALIDÁCIA 01: na strane servera
  124 VALIDÁCIA 02: na strane VUE, inputy sa budú červenať

 15. yablko [ Nedeľa 10.11.2019, 22:55 ]

  5 nových

  125 Computed property ZRADA (vyfintím slug)
  126 TRIX wysiwyg EDITOR
  127 Zmena na ZNOVU-POUŽITEĽNÝ formulár - reusable, bitches!
  128 EDIT FORM 01: predvyplníme hodnoty (aj trixu)
  129 EDIT FORM 02: zajepíšeme zmeny do databázy

 16. yablko [ Sobota 7.12.2019, 12:25 ]

  KURZ JE HOTOVÝ
  posledných 6 videí je o API AUTH, prihlasvaní cez tokeny, OAUTH atď.

  130 API AUTH, TOKENY, prečo, DDOS, middleware, RATE LIMITING
  131 API AUTH cez jednoduchý API TOKEN 01
  132 BEARER TOKEN, api auth cez jednoduchý API TOKEN 02
  133 JWT, JSON WEB TOKEN, OAUTH
  134 HASHED tokeny (pre verejné API)
  135 + a - SPA appiek a ZÁVER KURZU AHOJ ČAU SRANDA BOLA

ku každému komentáru sa v databáze ukladá iba meno, text a dátum, iba za účelom zobrazenia pod článkom
neukladá sa email, IP adresa ani informácie o prehliadači a údaje sa nepoužívajú na reklamu, newsletter, na žiadnu ekonomickú aktivitu, nikam sa neposielajú, sú v databáze len aby sa mohli zobraziť pod článkom