JavaScript a ES6 (masívny kurz)

napísal , 15 Dec 2017 [ CSS HTML JavaScript jQuery NodeJs Skriptovanie Tutoriály Videá ]

JavaScript je najpopulárnejší jazyk súčasnosti.
najživšiu vývojársku komunitu, o pracovné ponuky nie je núdza.
React, Angular, Vue a Node patria medzi najžiadanejšie technológie.

Všetky z nich vyžadujú moderný JavaScript.
Tento kurz ťa naučí moderný JavaScript.

Je to veľký kurz.
Môžeš si ho kúpiť už teraz, videá doň stále pribúdajú.
Na konci ich bude cez 100.

Teraz ho máš za 129 eur. Zdarma ak máš predplatné.
Plná cena, po dokončení všetkých videí, bude 179 eur.

Nový Webrebel kurz kupuj tu: JavaScript a ES6

pozri si pár drobných ukážok z úvodu, ňach máš predstavu

 

JAVASCRIPT

JavaScript začal ako skriptovací jazyk v prehliadači.
Slúžil na overenie, čo si správne vyplnil formulár.
Dnes toho zvládne oveľa viac. Vieš ním:

 • čítať, upravovať a mazať HTML a CSS
 • reagovať na udalosti v prehliadači
 • reagovať na akcie používateľa
 • ovládať prehliadač samotný
 • robiť tak stránky interaktívnymi a meniť ich na aplikácie

Dnes JavaScript existuje aj mimo prehliadača. Node.js ti dovolí jazykom JavaScript programovať server, tým pádom JavaScript dnes vie nahradiť aj PHP, Ruby či Python. Ak sa zameriaš na JavaScript, nebudeš potrebovať žiaden iný programovací jazyk na vytvorenie plnohodnotnej webovej aplikácie.

Tento online kurz sa venuje JavaScriptu v prehliadači. Na skutočných príkladoch sa naučíš syntax a pravidlá jazyka, ktoré platia všade, aj keby neskôr skočíš na server.

Na konci budeš vedieť JavaScript používať v prehliadači aj bez knižníc ako jQuery. Ale hlavne sa naučíš písať dosť moderného JavaScriptu na to, aby si vedel používať Angular, React, Node, Vue a čokoľvek ďalšie, čo príde v budúcnosti.

 

JAVASCRIPT A ES6

Prvá polovica online kurzu ťa oboznámi s jazykom na menších príkladoch. Dám ti tiež kopu praktických rád pre prácu s Developer Tools v prehliadači. A pochopíš, čím sa JavaScript líši od iných programovacích jazykov. JavaScript sa svojou syntaxou tvári ako bežný OOP jazyk. Ale to iba, beťár, klame telom. V skutočnosti je oveľa divnejší. Ale ako uvidíš, nemá sa za čo hanbiť.

Druhá polovica sa venuje ES6, tzv. modernému JavaScriptu. Modulom, bundlerom, package manažérom. Všetko veci, ktoré potrebuješ zvládnuť pre Angular či React. Tieto technológie samozrejme nemusíš používať, ale po tomto kurze na ne budeš pripravený. Naučíš sa:

 • syntax a pravidlá jazyka JavaScript
 • JavaScript v prehliadači
 • moderný ES6/ES7 JavaScript
 • npm / yarn
 • skrotiť Document Object Model
 • zvládnuť Event Loop
 • SVG animácie
 • Webpack / Babel
 • ES6 moduly
 • asynchrónne programovanie, async/await, promises
 • kopu iného

 

POTREBUJEM TO, AK MÁM WEBREBEL 1?

Prvý Webrebel ti dal intro do JavaScriptu. Ale bol zameraný na knižnicu jQuery, dostal si úvod do AJAXu a robili sme hlavne animácie. Tu nepoužívame žiadnu knižnicu, iba čistý jazyk JavaScript.

A hlavne postupne prejdeme na jeho modernú verziu, ES6/ES2015 a ďalej.
Keď k tomu prihodíme module bundlers a transpilers, JavaScript dnes vyzerá inak, ako pred pár rokmi.

Webpack, Babel, Moduly, práca s terminálom.
Uvidíš tu všetky veci, ktoré potrebuješ, ak chceš používať Angular, React alebo Vue.
Všetko veci, ktoré v prvom Webrebelovi neboli.

Po tomto kurze spravím kurz na Vue.js. Podobne ako React alebo Angular ti pomáha s UI, hlavne pri single page stránkach a "reaktívnych" aplikáciách. Predstav si veci ako Netflix, Trello alebo Spotify. Tento JavaScript a ES6 kurz ťa na to pripraví.

Tento kurz počíta s tým, že HTML a CSS máš zmáknuté. Ak si úplný začiatočník, choď najprv do Webrebel 1 videí o HTML a CSS, ktoré sú mimochodom zdarma :)

 

JavaScript a ES6 sa dá kúpiť tu za 129 eur.
179 po dokončení.

 1. JavaScript, kto je to?
 2. JavaScript, pekný je, ale čo sa s ním dá robiť?
 3. Dám ti knihy od múdrejších ľudí, MDN = áno
 4. Prvý kód a prvotriedne funkcie()
 5. Devtools break/point callStack (anonymné funkcie())

rozbaliť zvyšné epizódy

 1. Event {object} console.log Devtools beforeunload
 2. Šaháme na CSSko, lietame šípkami
 3. Install #1 Node, npm, package manažéri, Terminal
 4. Install #2 Textové editory, Sublime nastavenia, JS package
 5. Install #3 Lepšie dopĺňanie kódu cez Tern.js
 6. Devtools je plný klenotov, Audits, JS a CSS láska
 7. Click na mašinu, String vs Number, Type Coercion
 8. Kolekcia na pole, NodeList vs Array, poľná frustrácia
 9. DOM Polyfill Shim, si sochár, vyhadzuj kód veselo
 10. _lodash, externé knižnice, otherDude
 11. localStorage - ako cookies, len sexy
 12. JSON formát, náš kamarát, v localStorage
 13. localStorage limitácie a kde sa používa naozaj
 14. JSON, tučné triky v Devtools konzole
 15. Default operátor || "všetko je fajn, keď mám funkciu"
 16. Document vs. Window object, globálne premenné, JS environment
 17. MODULE PATTERN #1 anonymné IIFE, local function scope
 18. MODULE PATTERN #2 fun Declaration vs. Expression, Hoisting
 19. Ak začínaš + ktorý jazyk si vybrať (či neskoro na takú otázku?)
 20. Špecialitky #1 JavaScript wat
 21. Špecialitky #2 Začiatky JS, ECMAScript, Node.js, V8
 22. Špecialitky #3 JS dnes, JS nemá Classy, letmý stret s Prototypom
 23. Špecialitky #4 Elegantný kód, Java vs JavaScript
 24. Špecialitky #5 String, Number, Math.object()
 25. Špecialitky #6 NaN a Infinity, číselné kuriozity (to sa rýmuje)
 26. Špecialitky #7 Truthy/Falsy && Coercion|| == vs === comedy !!
 27. Špecialitky #8 Premenné, Hoisting, Scope, for a VAR vs. LET
 28. Špecialitky #9 {object} [array] prototype, srandy s FOR cyklom
 29. Špecialitky #10 funkcie() expression/stmnt, arguments.obj(), hodnota this
 30. Špecialitky #X-II funkcie() call/apply, "konštruktor" cez new
 31. 'use strict', buď na mňa BDSM
 32. SVG formát, SVG HTML element, vektory sú tvoj kamarát
 33. SVG atribúty, smeksi animácie, appky a galérie SVG ikoniek
 34. SVG v HTML, aký máš dlhý a nebuď deprecated
 35. Keď píšem do inputu, SVG kruh sa vypĺňa jak treba
 36. Ja som mal trojku z matiky, čo sa bojíš
 37. Točíme kruh, už sa hráme s farbami, dočkal si sa, juch
 38. Classlist.toggle(), SVG stroke zdedil farbu z color
 39. SVG + CSS3 bounce animácia, máme spinner jak nišť
 40. Kompatibilitititalita s vieš čím, finálne SVG slová, úlohy
 41. Úvod do ES6 alebo ES2015, pretože je to to isté ale ES6 je kratšie
 42. Tvoj prvý ES6 kód (...rest, => fun, class)
 43. Ešte stále tvoj prvý ES6 kód (default params, method(), BABEL)
 44. NPM a rozprávka o moduloch, sadnite si deti
 45. NPM, Code Reuse, Modul vs Package, [n]ode [p]ackage [m]anager
 46. NPM, konzolový rýchlokurz, local vs global inštalácia
 47. NPM init, package.json súbor, sladké dependencies
 48. NPM, node_modules, koľko ti zaberá? pošli mi tvoj package
 49. NPM, devDependencies, Production vs Development prostredie
 50. (npm) BABEL, moderný kód v starých prehliadačoch, Babel pluginy
 51. (npm) BABEL, ES2015+/ES6+ polyfill veď, watcher
 52. (npm) BABEL, transpiller, večná súčasť života nášho
 53. ES6/01 ES6 v zmysle ES2015+
 54. ES6/02 Arrow => functions(1)
 55. ES6/03 Arrow functions(2) => pravidlá pre this
 56. ES6/04 Arrow functions(3) nemá this => non-binding this
 57. ES6/05 { block scope } 01 let, hoisting, implicit/explicit block
 58. ES6/06 { block scope } 02 let v cykloch, async programovanie
 59. ES6/07 CONST vs. VAR vs. LET, style guides
 60. ES6/08 Object Literal Extensions, objekty sú fajn a teraz ešte viac
 61. ES6/09 Object destructuring / Destructuring assignment
 62. ES6/10 ...rest / spread... parametre
 63. ES6/11 Default parameters vs. Default operator
 64. ES6/12 Template `Strings`, Smart Strings
 65. ES6/13 Novinky v String / Number / Math
 66. ES6/14 Novinky v Array
 67. ES6/15 Iterators, nový FOR...OF cyklus
 68. ES6/16 Generator functions* 1
 69. ES6/17 Generator functions* 2, idGenerator
 70. ES6/18 Promises 01 - AJAX, len lepšie (teória)
 71. ES6/19 Promises 02 - timer cez sľub, all, race (prax)
 72. ES6/20 Asynchrónne programovanie, ASYNC/AWAIT (teória)
 73. ES6/21 ASYNC/AWAIT (prax), callback hell choď preč
 74. ES6/22 SET (ako pole, kde každá hodnota je unikát)
 75. ES6/23 MAP (ako objekt, kde kľúč môže byť aj ne-string)
 76. ES6/24 Symbol (nový dátový typ)
 77. ES6/25 Getters, Setters
 78. ES6/26 Proxies, sprav si špióna, zostaneš čistý
 79. ES6/27 Chuťovky z budúcnosti, Exponentiation, UNICODE, viac
 80. ES6/28 Class, extends, super()
 81. ES6 Modules 01, rozbi kód na súbory
 82. ES6 Modules 02, z Patternu na Modul
 83. ES6 Modules 03, IMPORT / EXPORT
 84. ES6 moduly zatiaľ pomalé, prepáč
 85. Vue.js appka 01: reaktívny kód
 86. Vue.js appka 02: reaktívne elementy
 87. Vue.js appka 03: animácie
 88. Email obfuscation, skry ho pred robotom;)
 89. Efektívny kód, async/defer
 90. link="preload" prefetch preconnect, daj súborom prioritu
 91. Performance 01 / ako spúšťať menej kódu, Progress Indicator 01
 92. Performance 02 / Progress Indicator 02
 93. Performance 03 / odmeraj si FPS (lebo chceš 60fps a nemáš)
 94. Throttle
 95. Debounce (video 100, ha!)
 96. DevTools PerfTools (zmákni Performance Tab v DevTools)
 97. Rendering / Painting / Scripting / Reflow / Layout v prehliadači
 98. Ako nájsť BOTTLENECK v kóde cez Performance Tools
 99. Svižné animácie 01 / ScaleX brácho
 100. Svižné animácie 02 / žiadny PAINT cez TRANSFORM
 101. Svižné animácie 03 / oklam oko cez EASING
 102. Top/Left vs CSS transform (gule nablýskané)
 103. Compositing
 104. Čo môžeš a NESMIEŠ meniť, ak chceš rýchle animácie
 105. will-change
 106. DOM výkon 01 / odmeraj si koľko ti trvá (kód)
 107. DOM výkon 02 / prvý veľký performance test
 108. DOM výkon 03 / 5 spôsobov rýchlej DOM manipulácie
 109. requestAnimationFrame (a nie setTimeout/setInterval)
 110. requestAnimationFrame - zosynchronizuj sa s monitorom
 111. setInterval vs setTimeout vs rAF (kedy ktorý? jeden nikdy)
 112. Multithreading, buď vláčna, vláknatá
 113. Web Workers 01
 114. Web Workers 02, sieťový roboš
 115. Micro Tasks (rozbi masívny náklad na kúsky)
 116. 121 269 tipov pre rýchly JavaScript
 117. 122 Ďalších 167 tipov pre rýchly JavaScript
 118. 123 Animačné knižnice
 119. 124 anime.js
 120. 125 Posledný trik a finále JS efektivity
 121. Používam BUNDLER, kradnem z Redditu 01
 122. Používam BUNDLER, kradnem z Redditu 02
 123. Čo je MODULE BUNDLER? PARCEL vs WEBPACK
 124. Užitočné NPM package, tvoj švédsky stôl technológií, nažer sa
 125. PARCEL WORKFLOW 01 sass, babel, autoprefix
 126. PARCEL WORKFLOW 02 postcss-uncss, build
 127. BUILD STEP, DEV vs PRODUCTION server, Document Root
 128. YARN vs NPM
 129. JavaScript frontend 2018, toto všetko musím vedieť? Spoiler: NIE
 130. yarn outdated, upgrade-interactive, package.json ~verzie
 131. Návrh nového projektu, Vanilla Dudes, Class pre formuláre
 132. Form.js Getters/Setters, žiadne bodkočiarky??
 133. EVENT DELEGATION
 134. Create new dude, z Formu do DOMu
 135. Validácia, HTML5 dataset
 136. Z JSONu do stránky, default parameters
 137. Môj proces™, ako som to spravil naozaj, každý je iný #verydeep
 138. NPM ako TASK RUNNER 01 (Grunt, Gulp)
 139. NPM ako TASK RUNNER 02, nepotrebuješ Grunt/Gulp
 140. NPM ako TASK RUNNER 03, NPM je tvoj BUILD TOOL
 141. WEBPACK
 142. WEBPACK 4+ zero config - bundling ÁNO, konfigurák NIE
 143. WEBPACK config file, source maps, cache busting
 144. WEBPACK plugins, CleanWebpackPlugin, HtmlWebpackPlugin
 145. WEBPACK config pre DEV a PRODUCTION, Webpack DEV SERVER
 146. WEBPACK loaders 01, babel, regex, config generátory
 147. WEBPACK loaders 02, Sass, CSS, style
 148. WEBPACK extract CSS to file, CleanCSS, PostCSS, PurifyCSS
 149. WEBPACK img/file loaders, obrázky, CHUNKHASH vs HASH
 150. Webpack TREE SHAKING (automaticky vysekne nepoužívaný JS kód)
 151. Náš kód je prerastené prasa, ale taký je život (+ ENV variables)
 152. WEBPACK ezoterično (Hot Module Replacement, ImageOptim a tak)
 153. jQuery je mŕtve? Sám si! (pozor: padnú nadávky, rúham sa)
 154. WEBPACK Visualizer
 155. JavaScript špecialitky #2, stiahni si moje šťavnaté PDF
 156. Nečakané CSS tipy a takmer že až programátorské rady
 157. CLOSURES
 158. Ukradni mi dáta z kurzov, vypočímatematikuj priemernú dĺžku videí
 159. PROTOTYPE
 160. 3 spôsoby ako zadeliť DEDIČNOSŤ v JS
 161. OLOO vs ES6 Class
 162. Vlastný NPM package, Maštalizátor 01
 163. Vlastný NPM package, Maštalizátor 02
 164. Vlastný NPM package, Maštalizátor 03, NPM PUBLISH, Tomáš žije
 165. 170 Sme tu, sme povznesení


Do zoznamu postupne pridávam každú novú várku videí.

Edit 17.12.2017, 2 nové videá
Edit 18.12.2017, 4 nové videá
Edit 21.12.2017, 9 nových videí
Edit 30.12.2017, 3 nové... zadania plné domácich úloh;)
Edit 31.12.2017, 4 nové zbierky domácich, dokopy máš 24 úloh
Edit 15.01.2018, 3 nové videá, ES6
Edit 20.01.2018, 6 nových videí, BABEL / NPM
Edit 21.01.2018, 3 nové videá
Edit 13.02.2018, 4 nové (es6)
Edit 14.02.2018, 8 nových (69, nice)
Edit 24.02.2018, 5 nových
Edit 19.03.2018, 11 nových videí
Edit 23.03.2018, 3 nové (es6 časť kurzu done!)
Edit 22.06.2018, 15 nových (vuejs! performance!)
Edit 21.07.2018, 17 nových videí
Edit 23.07.2018, 5 nových
Edit 17.08.2018, 45 nových;) kurz je DONE, 170 videí

Ak chceš nové info o všetkom, choď na facebook.com/yablko.smrdi.
Ak chceš ďalšie moje videá, choď na youtube.com/yablko.
Ak chceš všetky kurz na rok, skús predplatné.
Ak sa ti kurz páči, povedz každému:)

napísal , 15 Dec 2017

21 komentárov

komentuj ku každému komentáru sa v databáze ukladá iba meno, text a dátum, iba za účelom zobrazenia pod článkom
neukladá sa email, IP adresa ani informácie o prehliadači a údaje sa nepoužívajú na reklamu, newsletter, na žiadnu ekonomickú aktivitu, nikam sa neposielajú, sú v databáze len aby sa mohli zobraziť pod článkom
 1. Michal [ Nedeľa 17.12.2017, 11:48 ]

  Díky! Díky Webrebelu má předplatné lear2code smysl :)

 2. yablko [ Nedeľa 17.12.2017, 18:25 ]

  dík:)

  ...a pridal som 2 videá

  31. Špecialitky #7 Truthy/Falsy && Coercion || == vs === comedy !!
  32. Špecialitky #8 Premenné, Hoisting, Scope, for a VAR vs. LET

 3. Jozef [ Pondelok 18.12.2017, 10:03 ]

  Zdravím vás, je kurz aj pre úplného začiatočníka? Chcel som začať s WEBREBEL 1 , ale to by menilo situáciu. Díík

 4. Jozef [ Pondelok 18.12.2017, 10:14 ]

  Mysle som že nemám ani šajnu o HTML a CSS

 5. yablko [ Pondelok 18.12.2017, 19:39 ]

  čau, určite by si najprv mal ísť do Webrebel 1
  tento nový je pokročilejší a počíta s tým, že html a css dobre poznáš
  ( a pozri sem https://brm.sk/770/webrebel-html-css-kurz-zdarma )

  ...

  a 4 nové videá

  33 Špecialitky #9 {object} [array] prototype, srandy s FOR cyklom
  34 Špecialitky #10 funkcie() expression/stmnt, arguments.obj(), hodnota this
  35 Špecialitky #X-II funkcie() call/apply, "konštruktor" cez new
  36 'use strict', buď na mňa BDSM

 6. yablko [ Štvrtok 21.12.2017, 18:10 ]

  9 nových

  37 SVG formát, SVG HTML element, vektory sú tvoj kamarát
  38 SVG atribúty, smeksi animácie, appky a galérie SVG ikoniek
  39 SVG v HTML, aký máš dlhý a nebuď deprecated
  40 Keď píšem do inputu, SVG kruh sa vypĺňa jak treba
  41 Ja som mal trojku z matiky, čo sa bojíš
  42 Točíme kruh, už sa hráme s farbami, dočkal si sa, juch
  43 Classlist.toggle(), SVG stroke zdedil farbu z color
  44 SVG + CSS3 bounce animácia, máme spinner jak nišť
  45 Kompatibilitititalita s vieš čím, finálne SVG slová, úlohy

  SVG + animácie

 7. yablko [ Nedeľa 31.12.2017, 10:49 ]

  včera 3 nové... zadania plné domácich úloh;)
  dnes 4 nové... zbierky domácich!

  si sa tešil, jak na nový rok pridám nové videá
  ale keďže som prísna učiteľka, namiesto toho som do kurzu pridal 7 kapitol plných domácich úloh, 24 úloh dokopy pre veselú zábavu

  ale furt hovorím, jediný spôsob ako sa naučiť písať kód, je písať kód
  tak píš kód

  plus je tam kopa kvalitného textu, kde do zadaní úloh pridávam informácie a vysvetlenia, ktoré sa do videí nezmestili

  takže daj si predsavzatie, že ich všetky v novom roku spravíš, ale po pár týždňoch si povieš, "ok, tak si ich aspoň prečítam teda"

  choď, šup
  a snáď prežijeme ten ďalší rok, držme si palce

 8. yablko [ Pondelok 15.1.2018, 20:59 ]

  3 nové videá, šlapeme ďalej, ES6

  46 Úvod do ES6 alebo ES2015, pretože je to to isté ale ES6 je kratšie
  47 Tvoj prvý ES6 kód (...rest, => fun, class)
  48 Ešte stále tvoj prvý ES6 kód (default params, method(), BABEL)

 9. yablko [ Sobota 20.1.2018, 15:52 ]

  6 nových videí NPM / BABEL

  V JavaScript svete máš dnes milión nástrojov. Nie všetky potrebuješ poznať, neboj. Každopádne my chceme písať moderný JavaScript, ale zároveň chceme, aby kód fungoval aj v starších prehliadačoch.

  Na to potrebujeme Babel.
  Aby sme Babel nainštalovali, potrebujeme npm.
  Cez npm môžeš sťahovať moduly pre Node.js.
  Lenže mi nepracujeme v Node.js, my pracujeme v prehliadači.
  Webpack vie Node moduly rozbehať v prehliadači.

  Babel je tzv. tanspiller.
  Npm je tzv. package manager.
  Webpack je tzv. module bundler.

  Každý z nich má aj svoju konkurenciu, ale tieto sú asi najpoužívanejšie.
  O nich bude táto časť kurzu.

  49 NPM a rozprávka o moduloch, sadnite si deti
  50 NPM, Code Reuse, Modul vs Package, [n]ode [p]ackage [m]anager
  51 NPM, konzolový rýchlokurz, local vs global inštalácia
  52 NPM init, package.json súbor, sladké dependencies
  53 NPM, node_modules, koľko ti zaberá? pošli mi tvoj package
  54 NPM, devDependencies, Production vs Development prostredie

 10. yablko [ Nedeľa 21.1.2018, 15:06 ]

  3 nové videá

  55 (npm) BABEL, moderný kód v starých prehliadačoch, Babel pluginy
  56 (npm) BABEL, ES2015+/ES6+ polyfill veď, watcher
  57 (npm) BABEL, transpiller, večná súčasť života nášho

 11. yablko [ Utorok 13.2.2018, 22:53 ]

  4 nové videá
  zajtra prídu ďalšie

  58 ES6/01 ES6 v zmysle ES2015+
  59 ES6/02 Arrow => functions(1)
  60 ES6/03 Arrow functions(2) => pravidlá pre this
  61 ES6/04 Arrow functions(3) nemá this => non-binding this

 12. yablko [ Streda 14.2.2018, 15:12 ]

  8 nových

  62 ES6/05 { block scope } 01 let, hoisting, implicit/explicit block
  63 ES6/06 { block scope } 02 let v cykloch, async programovanie
  64 ES6/07 CONST vs. VAR vs. LET, style guides
  65 ES6/08 Object Literal Extensions, objekty sú fajn a teraz ešte viac
  66 ES6/09 Object destructuring / Destructuring assignment
  67 ES6/10 ...rest / spread... parametre
  68 ES6/11 Default parameters vs. Default operator
  69 ES6/12 Template `Strings`, Smart Strings

  (69, nice)

 13. yablko [ Sobota 24.2.2018, 10:20 ]

  5 nových

  70 ES6/13 Novinky v String / Number / Math
  71 ES6/14 Novinky v Array
  72 ES6/15 Iterators, nový FOR...OF cyklus
  73 ES6/16 Generator functions* 1
  74 ES6/17 Generator functions* 2, idGenerator

 14. yablko [ Utorok 20.3.2018, 14:02 ]

  11 nových videí

  75 ES6/18 Promises 01 - AJAX, len lepšie (teória)
  76 ES6/19 Promises 02 - timer cez sľub, all, race (prax)
  77 ES6/20 Asynchrónne programovanie, ASYNC/AWAIT (teória)
  78 ES6/21 ASYNC/AWAIT (prax), callback hell choď preč
  79 ES6/22 SET (ako pole, kde každá hodnota je unikát)
  80 ES6/23 MAP (ako objekt, kde kľúč môže byť aj ne-string)
  81 ES6/24 Symbol (nový dátový typ)
  82 ES6/25 Getters, Setters
  83 ES6/26 Proxies, sprav si špióna, zostaneš čistý
  84 ES6/27 Chuťovky z budúcnosti, Exponentiation, UNICODE, viac
  85 ES6/28 Class, extends, super()

  toto sú posledné z es6-prezentácioidnej časti kurzu, potom znova do visual studio code a idem na moduly, importy, exporty, kde môžeš javascript kód rozbíjať do

  viacerých súborov a vkladať ich do seba, podobne ako require/include z phpčka napr

  - potom vyrobím ďalšiu mini-stránku na štýl sex mašiny, nech nezabudneme ozajstný kód programovať, tam ukážem ďalšie koncepty javascriptové

  - potom module bundlers ako webpack/rollup a tzv. build tools

  - potom dám trochu teórie o veciach ako event loop, možno rôzne spôsoby ako dosiahnuť dedičnosť v js a iné špecialitky šéfkuchárky

  - potom vyrobím posledný kos kódu ozajstný, rozmýšľam, že možno ukážem ako spraviť vlastný blockchain:) a tým to uzavrieme

  ...a niekde by som tam mal vtesnať videá a visual studio code...

  a neskôr mám v pláne z tohoto kurzu vytiahnuť 2 menšie kurzy, podobne ako som to spravil s kurzom Základy programovania a OOP, ktorý je vlastne rozšírená verzia niektorých videí z PHP a Laravel kurzov

  potom pôjdem buď na Vue alebo Zákady programovania v JavaScripte alebo si dám oddych od JS na chvíľu a pridám pár videí o CSS Grid Layout do prvého Webrebela

 15. yablko [ Piatok 23.3.2018, 10:23 ]

  3 nové videá

  86 ES6 Modules 01, rozbi kód na súbory
  87 ES6 Modules 02, z Patternu na Modul
  88 ES6 Modules 03, IMPORT / EXPORT

  o es6 moduloch
  jak by názvy mohli napovedať
  import/export
  a hlavne týmto je es6+ časť kurzu hotová
  takže vieme písať nový kód, teraz s ním spravím ďalšiu mini appku, potom module bunlders / build tools

 16. yablko [ Piatok 22.6.2018, 10:24 ]

  15 nových videí
  prvá ukážka Vue.js! a performance v prehliadači, efektívny kód, animácie, ako nájsť bottleneck, devtools performance tab, ...

  89 ES6 moduly zatiaľ pomalé, prepáč

  90 [BONUS] Vue.js appka 01: reaktívny kód
  91 [BONUS] Vue.js appka 02: reaktívne elementy
  92 [BONUS] Vue.js appka 03: animácie
  93 [BONUS] Email obfuscation, skry ho pred robotom;)

  94 Efektívny kód, async/defer
  95 link="preload" prefetch preconnect, daj súborom prioritu
  96 Performance 01 / ako spúšťať menej kódu, Progress Indicator 01
  97 Performance 02 / Progress Indicator 02
  98 Performance 03 / odmeraj si FPS (lebo chceš 60fps a nemáš)
  99 Throttle
  100 Debounce (video 100, ha!)
  101 DevTools PerfTools (zmákni Performance Tab v DevTools)
  102 Rendering / Painting / Scripting / Reflow / Layout v prehliadači
  103 Ako nájsť BOTTLENECK v kóde cez Performance Tools

 17. yablko [ Sobota 21.7.2018, 12:30 ]

  17 nových videí

  104 Svižné animácie 01 / ScaleX brácho
  105 Svižné animácie 02 / žiadny PAINT cez TRANSFORM
  106 Svižné animácie 03 / oklam oko cez EASING
  107 Top/Left vs CSS transform (gule nablýskané)
  108 Compositing
  109 Čo môžeš a NESMIEŠ meniť, ak chceš rýchle animácie
  110 will-change
  111 DOM výkon 01 / odmeraj si koľko ti trvá (kód)
  112 DOM výkon 02 / prvý veľký performance test
  113 DOM výkon 03 / 5 spôsobov rýchlej DOM manipulácie
  114 requestAnimationFrame (a nie setTimeout/setInterval)
  115 requestAnimationFrame - zosynchronizuj sa s monitorom
  116 setInterval vs setTimeout vs rAF (kedy ktorý? jeden nikdy)
  117 Multithreading, buď vláčna, vláknatá
  118 Web Workers 01
  119 Web Workers 02, sieťový roboš
  120 Micro Tasks (rozbi masívny náklad na kúsky)

  efektívne animácie, rýchla DOM manipulácia, rýchly kód
  requestAnimationFrame na animácie, web workers... kopa kopa kopa:)

 18. yablko [ Pondelok 23.7.2018, 16:13 ]

  5 nových

  121 269 tipov pre rýchly JavaScript
  122 Ďalších 167 tipov pre rýchly JavaScript
  123 Animačné knižnice
  124 anime.js
  125 Posledný trik a finále JS efektivity

  sekcia o efektívnom javascripte je done, idem na module bundlers

 19. yablko [ Piatok 17.8.2018, 13:18 ]

  posledných 45 videí
  kurz je hotový
  má 170 videí, ber ho tu https://www.learn2code.sk/kurzy/online-kurz-javascript-es6

  126 Používam BUNDLER, kradnem z Redditu 01
  127 Používam BUNDLER, kradnem z Redditu 02
  128 Čo je MODULE BUNDLER? PARCEL vs WEBPACK
  129 Užitočné NPM package, tvoj švédsky stôl technológií, nažer sa
  130 PARCEL WORKFLOW 01 sass, babel, autoprefix
  131 PARCEL WORKFLOW 02 postcss-uncss, build
  132 BUILD STEP, DEV vs PRODUCTION server, Document Root
  133 YARN vs NPM
  134 JavaScript frontend 2018, toto všetko musím vedieť? Spoiler: NIE
  135 yarn outdated, upgrade-interactive, package.json ~verzie
  136 Návrh nového projektu, Vanilla Dudes, Class pre formuláre
  137 Form.js Getters/Setters, žiadne bodkočiarky??
  138 EVENT DELEGATION
  139 Create new dude, z Formu do DOMu
  140 Validácia, HTML5 dataset
  141 Z JSONu do stránky, default parameters
  142 Môj proces™, ako som to spravil naozaj, každý je iný #verydeep
  143 NPM ako TASK RUNNER 01 (Grunt, Gulp)
  144 NPM ako TASK RUNNER 02, nepotrebuješ Grunt/Gulp
  145 NPM ako TASK RUNNER 03, NPM je tvoj BUILD TOOL
  146 WEBPACK
  147 WEBPACK 4+ zero config - bundling ÁNO, konfigurák NIE
  148 WEBPACK config file, source maps, cache busting
  149 WEBPACK plugins, CleanWebpackPlugin, HtmlWebpackPlugin
  150 WEBPACK config pre DEV a PRODUCTION, Webpack DEV SERVER
  151 WEBPACK loaders 01, babel, regex, config generátory
  152 WEBPACK loaders 02, Sass, CSS, style
  153 WEBPACK extract CSS to file, CleanCSS, PostCSS, PurifyCSS
  154 WEBPACK img/file loaders, obrázky, CHUNKHASH vs HASH
  155 Webpack TREE SHAKING (automaticky vysekne nepoužívaný JS kód)
  156 Náš kód je prerastené prasa, ale taký je život (+ ENV variables)
  157 WEBPACK ezoterično (Hot Module Replacement, ImageOptim a tak)
  158 jQuery je mŕtve? Sám si! (pozor: padnú nadávky, rúham sa)
  159 WEBPACK Visualizer
  160 JavaScript špecialitky #2, stiahni si moje šťavnaté PDF
  161 Nečakané CSS tipy a takmer že až programátorské rady
  162 CLOSURES
  163 Ukradni mi dáta z kurzov, vypočímatematikuj priemernú dĺžku videí
  164 PROTOTYPE
  165 3 spôsoby ako zadeliť DEDIČNOSŤ v JS
  166 OLOO vs ES6 Class
  167 Vlastný NPM package, Maštalizátor 01
  168 Vlastný NPM package, Maštalizátor 02
  169 Vlastný NPM package, Maštalizátor 03, NPM PUBLISH, Tomáš žije
  170 Sme tu, sme povznesení

 20. HanaLevak [ Streda 19.8.2020, 11:19 ]

  Zdravím Vedúci;)
  Hej ďakujem moc moc za tvoje free free ;) tutorials. A veľmi pekne ďakujem za brut výklad Javascript'u (keďže sa cítim " ako mechanik co sa rozhodne be a balet-dancer "...)
  Ale pohoda👍😁🤓

  YoungGenerationShine&OpenedWeb
  Support (:o))

 21. schermerdusenberycmp5p8+5u8ad2qfs9nk@gmail.com [ Piatok 21.6.2024, 06:56 ]

  et eligendi laboriosam autem sequi cumque voluptas nostrum non tempora optio sequi nemo praesentium cupiditate ipsum neque quae. cumque repudiandae in amet quaerat sed dolor sint perspiciatis mollitia

ku každému komentáru sa v databáze ukladá iba meno, text a dátum, iba za účelom zobrazenia pod článkom
neukladá sa email, IP adresa ani informácie o prehliadači a údaje sa nepoužívajú na reklamu, newsletter, na žiadnu ekonomickú aktivitu, nikam sa neposielajú, sú v databáze len aby sa mohli zobraziť pod článkom