Podnikateľský príspevok

napísal , 13 Jun 2012 [ thoughts / ideas ]

Predpokladám, že mnohí z tamojších čitateľov a pozeračov sú študenti, ktorí po škole plánujú pracovať ako dizajnéri alebo programátori. Možno budete podnikať a možno - kvôli momentálnej ekonomickej situácií a iným veciam, ktorým nerozumiem - budete nútení podnikať. S výnimkou veľkých spoločností totiž väčšina firiem nechce brať zamestnancov a radšej spolupracuje so živnostníkmi.

Preto by vás mohla zaujímať otázka podnikateľského príspevku, alebo ako tomu hovorí štát, ktorý sa chystáte "žmýchať" - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

V skratke dostanete peniaze od štátu a môžete ich použiť na podnikanie. V neskratke to samozrejme nie je tak priamočiare a jednoduché, existuje množstvo obmedzení komplikácií a na každom rohu vám niekto hádže klacky po nohy. Ale dajeme tomu, že do toho pôjdete tak či tak. Čo teda treba spraviť, aby vás štát zasponzoroval a koľko vlastne dostanete?

Takže.. peňáze. Koľko? To záleží od miery nezamestnanosti v okrese (kraji? obvode? uh..) v ktorom o príspevok žiadate. V Nitre je to 2 647,73€ v Bratislave menej a všade inde viac. Toto číslo sa navyše každý rok mení, minulý rok to bolo tak o stovku menej. Tak a teraz treba zhodnotiť, či vám toto číslo stojí za martýrium, ktoré budem ďalej v článku popisovať.

Tak zhodnoťte a ideme na to.

V prvom rade - toto nebude kompletný zoznam všetkých predpokladov, ktoré musíte spĺňať. Tie sa líšia od úradu k úradu a určite si to nájdete niekde na stránke toho, pod ktorý spadáte. Keď hovorím úrad, myslím Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V tomto článku budem popisovať moje skúsenosti a tie sa týkajú úradu v Nitre. Ale zrejme je to všade podobné.

Úrad práce

Základný predpoklad k získaniu príspevku je byť evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný aspoň 3 mesiace. Byť evidovaný znamená, že si hľadáte prácu a na úrad to chodíte raz alebo dva krát do mesiaca dokázať. Stačí im tam priniesť email so žiadosťou o prijatie do zamestnania, na ktorý dokonca ani nepotrebujete odpoveď. Len odoslať email, vytlačiť a ukázať a opakovať minimálne 3 mesiace.

V procese toho môžete zažiadať o príspevok - následne budete zaradení na listinu čakateľov o príspevok. Keď sa konečne dostanete na rad, budete prihlásení na sériu školení pre začínajúcich podnikateľov. Tieto školenia prebiehajú len pár krát do roka a čím vyššie ste na zozname, tým skôr sa nejaké dostanete. Toto čakanie môže trvať 2 týždne, 2 mesiace alebo pol roka. U mňa to bolo niekde okolo toho pol roka ;)

WARNING: za celý tento čas stále navštevujete tety na úrade práce a chválite sa mailami. Good times. Počas toho vás úrad môže čas od času poslať na nejakú job-search konferenciu alebo prednášku a čokoľvek iné, čo si vymyslia. Teoreticky ale stačí sa tam len ukázať, nájsť niekoho, kto potvrdí papier, že ste tam boli a makať preč.

Pre istotu ešte raz: na úrade práce ste sa prihlásili ako čakatelia na podnikateľský príspevok, čiže chcete podnikať a úrad vie, že si nehľadáte prácu, pretože chcete podnikať. Napriek tomu od vás vyžaduje, aby ste každý mesiac nosili potvrdenie, že si hľadáte prácu.

Školenie

Dajme tomu, že vydržíte a dostanete sa na školenie. To už pomaličky začínate akumulovať štós papierov, na vrchu ktorého je "Dohoda o poskytnutí vzdelávacej aktivity." Hovorme tomu ale školenie, pretože to je kratšie. Nie, hovorme tomu kurz, to je ešte kratšie.

Kurz trvá (aspoň tu) 3x8 hodín. 24 hodín rozdelených na 3 dni.

Cieľom je získať Osvedčenie o absolvovaní kurzu a vypracovať podnikateľský zámer. Osvedčenie je niečo ako diplom, zámer je niečo ako 10 stranový dokument plný bolesti. Oba je potrebné priložiť k žiadosti o príspevok.

Kurz nie je organizovaný úradom práce, ale externou firmou. Kurz je zdarma, ale firma ponúka tzv "produkt". Stojí 50€, za ktoré vám vypracujú pomôžu s vypracovaním podnikateľského zámeru.

Podnikateľský zámer je dokument, ktorý na konci procesu pôjde pred komisiu. Tá ho musí schváliť a tým zhodnotiť, že vaše podnikanie má perspektívu a že bude efektívne a iné dôležito znejúce slová. Hlavná časť kurzu spočíva v tom, aby ste spoločnými silami dostali zámer do formy, ktorá je akceptovateľná komisiou.

Oh a ešte je tam aj malá príprava na test.
Áno, pred komisiou je test. Hovoril som, že to nebude len tak ;)

Ten by vás však strašiť nemal. Je to tak 20 otázok týkajúcich sa základov podnikania a náležitostí potrebných k udeleniu a použitiu podnikateľského príspevku. Je podávaný formou "vyber správnu odpoveď", vždy je jedna správna a väčšinou sa dá ako tak logicky odvodiť. Na kopu otázok padne odpoveď počas konverzácie prebiehajúcej v rámci kurzu.

Podnikateľský zámer

Podstatná časť kurzu sa venuje zámeru. Venuje sa tiež nejakým základom podnikania a marketingu a podobne, to však miestami riadne testuje nervy. Začínajúcich podnikateľov totiž učia štýlom "jasné, posielajte nevyžiadanú poštu, šak jak inak sa o vás dozvedia?!" alebo "produkt stojí 120€, ale je človek je schopný dať 190€. ako správny podnikateľ, akú dáte cenu? 195!" alebo "idete a idete a točíte a žmýchate a keď sa prestane dať, zakopete to do zeme, začnete iné a točíte znova!!"

Business, people. It's why we can't have nice things.

Neviem jak ste na tom vy, ja som škrípal zubami. Ale dajme tomu. Okrem toho si vypočujete kopu historiek o tom, čo sa kto snažil kúpiť za príspevok a či mu to prešlo a či nie. To môže byť zaujímavé, ale väčšina z toho sa väčšiny nebude vôbec týkať. Príspevok totiž nemôžete použiť len tak hala bala, sú tam limity. K tým za chvíľu. Poďme na ten zámer.

"Rozsah podnikateľského zámeru je minimálne 5 strán." Dávať limity na minimálny počet strán čohokoľvek, je jeden z horších konceptov, ktoré človek vymyslel. Neviem ktorý človek to bol, ale hovorme mu Hitler. Takže o čom budeme písať, aby sme naplnili Hitlerovo minimum?

Obsah podnikateľského zámeru:

 • údaje o žiadateľovi
 • charakteristika zámeru
 • postup realizácie zámeru
 • miesto realizácie zámeru
 • marketingové informácie
 • slabé a silné stránky zámeru
 • finančná prognáza
 • doplňujúce informácie
 • kalkulácia predpokladaných nákladov

Všetky majú pododrážky, ale tak hlbko nejdem. V podstate ide o rozpis toho, čo presne chcete robiť a prečo si myslíte, že vám to vyjde. Od toho sú tam tie silné a slabé stránky a finančné prognózy atď.. takže ak vám vypracovávanie SWOT analýzy nešmakuje, odporúčam tých 50€ zaplatiť a budete to mať o kus ľahšie.

Aby som nekrivdil organizátorom školenia - majú ich už pár za sebou a vedia poradiť, čo v zámere má a čo nemá byť a ako má vyzerať. Vedia poradiť, sú ochotní poradiť a konverzácia ohľadom špecifík zámeru tvorí značnú časť kurzu. A najčastejšie sa kecá o tom, čo a ako a prečo sa dá či nedá za príspevok kúpiť.

Čo sa dá za príspevok kúpiť

Na začiatku celého procesu som naivne predpokladal, že absolvujem prípravu, dostanem peniaze a môžem ich používať ako uznám za vhodné. Nope. V prvom rade:

Príspevok je možné používať len na veci priamo súvisiace s výkonom podnikania.

Priamo súvisiace. Napríklad živnostník v oblasti kladivového búrania priamo pracuje s búracím kladivom. Môže si ho teda kúpiť. K tomu aby ho mohol použiť sa musí na miesto búrania dostaviť. K tomu potrebuje auto a benzín. Tieto veci síce s výkonom činnosti súvisia, ale nie priamo. Takže na ne príspevok použiť nesmie.

Rovnako príspevok nie je možné používať na akékoľvek príslušenstvo (aj keď možno existujú výnimky), prípadne na produkty, ktoré budete predávať, ak zakladáte obchod.

Taktiež si nemôžete kúpiť 3 búracie kladivá aj keď viete, že životnosť jedného je možno mesiac. Môžete si kúpiť 3 kladivá, ak búrate rôzne steny a potrebujete rôzne kladivá. Vtedy môžete rozpísať aké presne kladivá potrebujete a uviesť ich ako 3 rôzne položky.

Ku každej položke uvádzate rozpis, na čo bude použitá a cenu.

Čiže dopredu musíte vedieť čo presne si plánujete kúpiť a za koľko.

K cene existujú limity. Limit na jednu hmotnú vec je 1700€. Limit na kus softvéru je 2400€. Dokopy máte k dispozícii 2 647,73€, do nich si rozpíšete čo všetko potrebujete, avšak so zreteľom na limity 1700€ pre jednu hmotnú vec a 2400€ pre SW.

Myslím, že nie je možné vyžiadať si od štátu menej. Ak chcete menej ako vám je "ponúkané", je predpoklad, že príspevok nepotrebujete.

Mali by ste uviesť všetky veci, ktoré potrebujete na rozbehnutie biznisu. To znamená, že vaša žiadosť môže prekračovať tých 2 647,73€. Je totiž vysoko nepravdepodobné, že všetko čo k podnikaniu potrebujete, sa zmestí presne do toho limitu;)

Limit by však nemal byť prekročený príliš, pretože ak potrebujete viac, vaše obraty sa zrejme budú pohybovať v takých rovinách, že príspevok nepotrebujete.

A znova, to číslo platí pre Nitru a okolie. Líši sa od úradu k úradu. A nie je to jediná vec, čo sa líši - v Nitre sa napríklad dajú z príspevku hradiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Taktiež, ak si napíšete búracie kladivo za 800€, teoreticky je možné kúpiť kladivo za 950€, ak si zvyšných 150€ doplatíte z vlastných peňazí. Na iných úradoch je buď limit (nesmie byť drahšie o viac ako 15% uvedenej ceny) alebo to nie je možné vôbec.

Na oplátku máte v Nitre väčšiu pravdepodobnosť, že budete kontrolovaní. Každý úrad má limit, dokedy si musíte veci zakúpiť. V Nitre je to rok, v Bratislave myslím pol roka. Aspoň tak to bolo v dobe písania článku. Po tejto dobe (a možno aj v jej priebehu?) k vám môže prísť kontrola, ktorá bude overovať čo ste si kúpili, či ste neprekročili cenu, či ju naozaj vlastníte a používate, či sa zhodujú výrobné čísla s tým, čo máte na faktúre a tak vôbec. Znie to vcelku dôkladne.

POZOR: ďalší dôležitý poznatok je, že veci zakúpené z príspevku sa musia presne týkať živnosti, na ktorú žiadate príspevok.

To môže znieť samozrejme, avšak moje podnikanie sa skladá z 9 rôznych živností. Ak chcete robiť s počítačmi, je to jedna živnosť, ak s videom, je to druhá, ak chcete mimoškolsky vdzelávať, ďalšia, pracovať s reklamou, ďalšia.. moja podnikateľská činnosť sa skladá z 9 živností, príspevok sa však musí týkať iba jednej z nich.

Výnimkou sú možno fotografické služby a služby spojené s produkciou videa, ktoré sa dajú spojiť do jednej živnosti. Teoreticky.

Počítače a notebooky

Ok, takže máme celkový limit na výšku príspevku, máme limit na hmotnú vec (1700€) a máme limit na softvér (2400€) a vieme, čo potrebujeme, tak si ideme na to.. but wait! Shocking twist!

Je tu výnimka. Zaujímavá najmä pre nás, čo veci s displejom oslovujeme krstný menom;) Notebooky a počítače.

Cena notebooku nesmie prekročiť 589€
Cena stolného počítača nesmie prekročiť 627€

A to bez akýchkoľvek  periférií a vrátane operačného systému. Všetky ceny (v celom článku) sú uvedené s DPH. Všetko sa nakupuje s DPH.

Dôvod na tento limit je pravdepodobne ten, že každý, nech už podniká v čomkoľvek, potrebuje počítač. Aj murár potrebujete počítač, aby si mohol viesť administratívu a kontrolovať emaily. Limit je nastavený pre ľudí, ktorí potrebujú počítač vyložene len na administratívne účely, ktoré sa netýkajú priamo vykonávanej činnosti.

Čo však znevýhodňuje nás, pre ktorých je počítač jadrom podnikania. Ja ako programátor a človek pracujúci s videom, potrebujem trocha inú mašinu. Pre mňa je počítač primárny nástroj podnikania. Ale kým taký stavbár si môže kúpiť búracie kladivo za (teoreticky) 1700€ alebo fotograf si môže kúpiť foťák za (teoreticky) 1700€, je si môžem počítač (nástroj pre mňa rovnako nevyhnutný ako fotoaparát pre fotografa) kúpiť za plus mínus 600€.

Dá sa tomu však pomôcť. Je možné napísať a k podnikateľskému zámeru priložiť "Žiadosť o výnimku k počítaču / notebooku," ktorá bude obsahovať:

 • popis činnosti, ktorú vykonávate
 • odôvodnenie, prečo potrebujete drahší stroj
 • cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať jeho názov, cenu a parametre
 • ďalšie 3 iné cenové ponuky (na ten istý, prípadne ekvivalentné stoje)

Zamietnutie položiek, vrátanie peňazí

Tam kúsok vyššie som pri foťákoch a kladivách písal teoreticky 1700€, pretože vami zvolené položky nemusia byť všetky schválené komisiou. Niektoré môžu byť zamietnuté "z princípu", u iných sa nemusí pozdávať cena - komisia zhodnotí, že sa by dal zaobstarať aj lacnejší nástroj spĺňajúci vaše kritériá a položka bude zamietnutá.

Ak tomu rozumiem správne, vy si zvolíte cenu, za ktorú niečo chcete kúpiť a buď vám to prejde a dostane koľko ste zažiadali alebo neprejde a nedostanete vôbec nič. Ale týmto si nie som istý.

Taktiež mám dojem, že dostanete všetky peniaze (aj v prípade že komisia vyškrtne väčšinu položiek) a tie, ktoré nevyužijete, musíte vrátiť. Rovnako ako nestihne použiť všetky peniaze na to, čo ste si napísali, musíte zvyšné vrátiť. A tiež ak kúpite niečo lacnejšie ako ste si napísali, zostatok na konci musíte vrátiť.

Čo sa týka položiek zamietnutých takpovediac "z princípu" (moje slová) - treba sa snažiť zamedziť akejkoľvek duplicite. Nejde len o 3 rovnaké kladivá. Je napríklad vysoko nepravdepodobné, že vám prejde naraz kúpiť notebook aj monitor. Pretože aj oba majú obrazovku. I guess. Dokonca možno aj počítač a monitor, pretože mám dojem, že monitor musí spadať do limitu počítača.

Tiež je nepravdepodobné, že sa vám podarí kúpiť naraz notebook a tablet. Ten je totiž braný ako ekvivalent - teoreticky je tablet malý počítač a teda teoreticky je možné na oboch robiť to isté a teda teoreticky sa jedná o duplicitu.

Samozrejme všetko záleží od komisie a od toho, ako si to viete obhájiť. Ale šance na úspech v spomínaných prípadoch vraj nie sú veľké.

POZOR: extrémne dôležité je však to, že po obdržaní príspevku musíte so vydržať podnikať 2 roky, inak musíte všetky peniaze vrátiť!

Živnostenské a iné úrady

V rámci celého tohto procesu samozrejme celý čas statočne rozdávate podpisy a zbierate papiere. Zopár ich bude aj zo živnostenského úradu.

V Nitre je potrebné si medzi absolvovaním školenia a komisiou založiť živnosť. Inde možno stačí ju založiť až po absolvovaní komisie.

Ako som už povedal, vaše podnikanie sa zrejme bude skladať z viacerých živností, takže je dobré prelistovať si dokumenty priložené k tejto stránke prípadne behnúť na obchodný register alebo živnostenský register, vyhľadať si firmy kolegov a kamarátov a skopčiť čo tam majú oni:)

Živnosti sa v skratke delia na:

 • remeselné - potrebujete nejaké osvedčenie, napríklad strojár potrebuje diplom, že vychodil akúkoľvek strojársku školu
 • viazané - napríklad prekladateľstvo(?), potrebujete konkrétne osvedčenie, certifikát
 • voľné - všetky ostatné, potrebujete občiansky preukaz:)

Za každú voľnú sa platí 5€ kolok, za každý remeselnú a viazanú tuším 15€ (nie som si istý, ja mám všetko voľné). Kolky kúpite na pošte. Ak by ste mali napríklad 9 živností, poviete na pošte že chcete kolky v hodnote 45€.

A potom ešte jeden v hodnote 3€, pretože ho budete potrebovať na "výpis zo živnostenského registra", ktorý potrebujete zaniesť na úrad práce.

Vybaviť všetky papiere živnostenskému trvá 3 - 5 dní. Tie papiere budete musieť odovzdať na úrade pred tým, ako pôjdete na komisiu. Tak pozor, aby ste to stihli.

Vaša živnosť potrebujete miesto podnikania. Ak nepotrebujete prevádzkareň (obchod, dielňa), zrejme uvediete ako miesto podnikania vaše trvalé bydlisko. Ak však chcete uviesť niečo iné, potrebujete kópiu zmluvy vlastníka objektu a jeho povolenie k tomu, aby ste na mieste mohli podnikať.

Pokiaľ viem, na toto povolenie neexistuje vzor, takže si ho musíte napísať sami. Ide o to, aby tam bolo napísané, že vlastníci udeľujú firme bla bla dríst, s.r.o. povolenie podnikať na adrese tej a tej. A dole podpisy vlastníkov.

Toto je budete musieť spraviť tak či tak, pretože aj v prípade že živnostenský úrad to žiadať nebude, úrad práce to potrebuje.

Banka

Bankový účet je ďalšia vec, ktorú budete potrebovať. To asi aj máte, ale odporúča sa založiť separátny účet pre podnikateľské účely. Je to účet, na ktorý vám bude zaslaný aj podnikateľský príspevok a pohyby s ním treba pozorne sledovať. A je dobré, aby sa nemiešali s vašimi osobnými výdajmi.

Banky ponúkajú okrem obyčajných aj tzv. podnikateľské účty. Tie majú zvyčajne vyššie poplatky, ale zo zákona nepotrebujete pre živnostenskú činnosť viesť podnikateľský účet. Osobný stačí.

Zhrnutie dokumentov

Ok, už sa blížime ku koncu. Všetko sme absolvovali, papierov máme nemálo (ja som mal pred odovzdaním celý stôl nimi zahádzaný a môj stôl nie je malý) a tieto potrebujeme odovzdať na úrade práce:

 • živnostenské osvedčenie (kópia) trvá 3 - 5 dní
 • výpis zo živnostenského registra (originál) treba 3€ kolok
 • nájomná zmluva alebo zmluva o zmluve alebo kópia vlastníckeho listu + súhlas vlastníkov
 • kópia zmluvy z banky
 • podnikateľský zámer x 2
 • osvedčenie o absolvovaní prípravy - to je ten kurz, školenie
 • žiadosť o príspevok - táto musí byť potvrdená tetou, ku ktorej chodíte preukazovať, že si hľadáte prácu (to ste mimochodom stále neprestali, počas celého tohto procesu stále preukazujete)
 • štatistický výkaz - ten si vypýtate od hore spomínanej tety

Obhajoba

Pred obhajobou samotného zámeru je na programe test - 20 otázok týkajúcich sa podnikania, prípadne podmienok udelenia príspevku. Veci na štýl "Voľná živnosť je: " alebo "Živnostník môže pozastaviť živnosť na dobu: " na ktoré sa odpovedá výberom z 3 možností. Všetky otázky by mali byť prebrané počas kurzu. Je dosť možné, že na kurze dostanete "na precvičenie" presne tie isté otázky, ktoré budú na teste.

Každopádne počas testu prebiehala voľná diskusia, všetky papiere z prípravy rozložené na stole, takže pohodička.

Obhajoba pripomína skúšky na výške, v zmysle, že všetci čakáte nastúpení pred miestnosťou, do ktorej vás po jednom púšťajú na spoveď. Tá moja prebiehala bez problémov, netreba mať pripravený žiaden monológ ani nič. Podnikateľský zámer obsahuje položky typu "finančná prognóza" alebo "SWOT analýza", ktoré nikoho nezaujímali, zreteľ je kladený na predmety, ktoré si chcete kúpiť z príspevku.

Komisia nijak netýrala, boli to 3 ľudia, ktorí sa viac menej so záujmom vypytovali na to, čo vlastne chcete robiť a na čo sa všetky tie veci čo chcete používajú. Ja som bol špecifická situácia z toho pohľadu, že som mal napísaný notebook za 1500€, namiesto maximálnych 589€. Okrem zámeru a dokumentov okolo som mal priloženú žiadosť o výnimku k notebooku. Komisia povedala "Čítali sme vašu žiadosť, ale povedzte vlastnými slovami, prečo potrebujete tak výkonný počítač." Tak som porozprával čo to o náročnosti softvéru používaného k tvorbe videa, zhodnotili, že viem o čom hovorím a nemali žiadne námietky.

Celkovo mali ľudský a fajn prístup, presný opak toho, čo hovorili na príprave. Tam do nás hustili, aby sme mali ku všetkému papiere - pozháňané cenové ponuky, aby sme vedeli dokázať, že sme si ceny predmetov nevycucali z prsta. Zmluvy o budúcich zmluvách s klientmi, aby sme vedeli dokázať, že naše podnikanie má perspektívu atď. V skutočnosti sa ma len spýtali, či mám v odbore skúsenosti a či mám pre koho pracovať. Povedal som "áno" a vymenoval niekoľko firiem, s ktorými som doteraz spolupracoval a bolo. Nič nebolo treba dokladať, bolo mi povedané, že "Nemáme dôvod vám neveriť." Čiže fajn.

Čo sa zámeru týka - je fajn, že väčšina ich nezaujímala, pretože som si v ňom pred obhajobou našiel niekoľko chýb. Jeho finálnu podobu som totiž nechal v rukách firmy, ktorá organizovala prípravný kurz a zámer mi bol na mail doručený niekoľko hodín pred termínom odovzdania dokumentov na úrade práce. Nemal som čas ho ani poriadne skontrolovať, nie ešte sa rýpať v tom PDFku a upravovať ho. Celkovo si nie som istý, že jeho vypracovanie stojí za tých zaplatených 50€.

Skôr by som možno odporučil pozrieť sa do týchto priložených dokumentov a spraviť si to podľa nich:

zip archive  podnikateľský zámer a iný matroš

Neručím za správnosť všetkého, malo by to však byť správne "dostatočne". Červený text na vrchu každej strany PDFka ignorujte, v testoch sú správne (väčšina by mala byť) odpovede vyznačené zeleným štvorčekom. Berte tiež ohľad na to, že otázky sa budú každú chvíľu meniť - hlavne tie, čo sa týkajú daní ;)

Po zvládnutí obhajoby nasleduje zopár dní čakania, po ktorých príde podpis, ktorý celú túto rapsódiu konečne ukončí. Teda dúfam, tam ešte nie som.

Tak veľa šťastia.

Záverom

Uff. Ok. Ešte by som dodal, že všetky tieto veci sa pravdepodobne trochu menia, ak ste už predtým podnikali, prípadne ak ste napríklad telesne postihnutí.

Tento článok nie je krátky. Ja som si však takmer istý, že som v tom všetkom na niečo semi-dôležité zabudol, takže ak má niekto čo dodať, nech pokojne dodá.

A ja si idem na ukľudnenie pustiť Yoshimi Battles the Pink Robots.

napísal , 13 Jun 2012

25 komentárov

komentuj ku každému komentáru sa v databáze ukladá iba meno, text a dátum, iba za účelom zobrazenia pod článkom
neukladá sa email, IP adresa ani informácie o prehliadači a údaje sa nepoužívajú na reklamu, newsletter, na žiadnu ekonomickú aktivitu, nikam sa neposielajú, sú v databáze len aby sa mohli zobraziť pod článkom
 1. mynona [ Streda 13.6.2012, 22:03 ]

  Absolvoval som to všetko a už rok som po tom.

  Kapitola 1

  Vôbec to nie je také náročné ako sa to tu píše (aspoň na východe - Prešovský kraj.) Príspevok je tu 4023,52€ (aspoň ja som mal pred rokom, teraz je o cca 100€ vyšší). Poriešil som si počítač za 1500€, dal do vrecka známemu 500€ vystavil mi faktúry (za tie som si kúpil pc) nejaké veci som z príspevku kúpil ostatné som presunul na osobnáý účet (juchuu - sebe do vrecka), zvyšok som tam nechal "na odvody". (prečo v úvodzovkách nebudem rozoberať... :D). Aj tie peniaze ktoré sú určené na odvody sa dajú vziať do vrecka... To už je kradnutie. No začal s tým štát no nie? :D

  Kapitola 2

  Obehal som sa jak blázon po úradoch s plánom atď. testy som mal s jednou chybou, komisia bola znudená a stačila im odpoveď: "určite" na otázku: "ste si istý, že sa s tým uživíte?" - robím weby. Tu je to riešené jednou prednáškou od cca 7 ráno do 15tej poobede. Neľutujem tie behačky pretože kto vie, ten vie ten príspevok využiť naozaj vo svoj prospech - treba kontakty (mimochodom vybavil som príspevok za cca 3 mesiace)a trošku rozumu. Spomínam na to v dobrom, no teraz by som do toho už nešiel. O rok zavriem živnosť a otvorím s.r.o. prečo? s ručením obmedzeným - ak nechcem prísť niekedy o všetko je to lepšie s s.r.o., má to aj väčšiu úroveň. atď...

  Záver
  Ak by som býval na západe neriešim príspevok a radšej sa niekde zamestnám aby som zarobil na startup a až tak začnem rozbiehať biznis. Čakať takú dlhú dobu a zaoberať sa sprostosťami okolo plánu a príspevku si môže dovoliť azda len absolvent alebo človek ktorého živia ešte rodičia. Veľa šťastia. :))

 2. VladoPt [ Streda 13.6.2012, 22:09 ]

  Veľa šťastia chlape, sám som si týmto prešiel a viem, čo to obnáša a nechcel by som to už zažiť, uf. Toľko byrokracie som ešte nezažil a dúfam už ani nezažijem do konca svojho života. Teš sa na test a obhajobu. Ten test je robený tak, aby si to nespravil a je tam len málo z toho, čo Ťa naučili na školení. Prejdeš len ak si sympaťák alebo sa všetci v komisii dobre vyspia a taký ako ja alebo ty, tak tých si vychutnávajú a veľmi neradi im dávajú prachy, proste v komisii sedia taký, čo sa hovno do toho, čo robíme rozumejú a človek im to nevysvetlí nijak...nezávidím Ti...budeš to mať ťažké...ako murár by si mal väčšie šance...

 3. Marek [ Streda 13.6.2012, 22:30 ]

  Veľký pozor! Ak využijete podnikateľský príspevok nemôžete využiť paušálne náklady 40%, ale musíte si viesť účtovníctvo!!!

  Kvôli tomu môj kamarát sa vzdal celého príspevku. Je programátor, takže žiadne relevantné náklady nemal. Okrem toho to, čo dostanete ako príspevok nie je náklad lebo tá suma cca 2600e je tak ako príjem tak aj výdaj. Teraz malá matematika.

  Napríklad faktúrujete 1000e mesačne. To je 12000 ročne. z toho 40% je 4800, z toho 20% daň je 960e. Čiže za príspevok 2600e sa vzdáte 1000e, čiže príspevok je už len 1600e. Teraz, k tomu pripočítajte vedenie účtovníctva (pri paušálnych nákladoch ho nemusíte viesť, platenie účtovnícky), plus strata času na školení, vybavovanie všetkých papierov atď.

 4. yablko [ Streda 13.6.2012, 22:38 ]

  Nám bolo povedané, že paušálne náklady využiť môžeš (ale bolo tiež povedané, že to tak neplatí pre celé Slovensko)

  Tiež ale bolo povedané, že sa za pár mesiacov pravdepodobne zrušia úplne:)

 5. ThinkPro.sk [ Štvrtok 14.6.2012, 11:57 ]

  Odo mňa občas niekto kúpi notebook práve na takýto príspevok - je s tým neskutočne veľa práce aj pre mňa ako predajcu. Väčšinou sa to ťahá tak mesiac, mesiac a pol kým ten človek uvidí svoj tovar a ja moje peniaze :/ a občas sú tam fakt nezmyselné obmedzenia čo to môže byť za konfig...

  Zas na druhú stranu, mesiac behanie po úradoch by mi za nejakých 3000€ vcelku aj stálo - prípadne dať niekomudo vačku pár sto € a mať to bez stresu školení, zámerov a testov...

 6. Evita Urban [ Piatok 15.6.2012, 12:16 ]

  Ked som toto riesila ja, aspon mi mila teta na UP v Ziline povedala, ze teda uz nemusim predstierat, ze si hladam robotu. Ale nakoniec som sa aj tak na cely prispevok vyprdla, lebo to trvalo zbytocne dlho a ja som uz zivnost potrebovala. Jaaaaj, u nas to bolo s tym zalozenim zivnosti naopak. Kym sme nemali schvaleny prispevok, zivnost sme zalozit nemohli. Aspon tak tety hovorili. V kazdom pripade to nestalo za vsetok ten cas, ktory by cely ten proces zozral. Uz len kvoli tym obmedzeniam, ktore si spominal aj ty.

 7. anonym [ Sobota 16.6.2012, 12:26 ]

  chcem zomriet

 8. EAgle [ Sobota 16.6.2012, 19:15 ]

  Fuuuu, pozdravujem zo Svedska, kde tento rok oslavovali prvu 10-rocnicu elektronickeho danoveho, ktore som si vyplnil a odovzdal cez android appku za 12 minut. :) Pracujem tu sice na trvaly, cize neviem porovnat s obsahom clanku, ale mam taky pocit, ze to bude jednoduchsie...

  Btw. super blog aj tutorialy, len tak dalej!

 9. Jojo [ Nedeľa 17.6.2012, 00:58 ]

 10. yablko [ Streda 20.6.2012, 18:59 ]

  Upravil som článok - pridal som sekciu "Obhajoba" a materiálu na stiahnutie.

  EAgle: hmm a kde pracuješ?

 11. Martan [ Utorok 26.6.2012, 10:37 ]

  ja momentalne riesim podnikatelsky plan a moj problem je v tom , ze pani na urade mi nechce povolit v bode dva dat si tam vsetky cinosti ktore budem potrebovat ide o upsvar ZXilina ma niekto podobne skusenosti?
  Maximalne mi povoli dat si tam Pocitacove sluzby a vybrat jednu cinnost z obsahoveho vymedzenia zivnosti.
  V tvojom plane som videl try rozne zivnosti a takmer pri kazdej cele obsahové vymedzenie cinnosti.
  Ako sa mozu pravidla na prispevok tak diametralne lisit urad od uradu ?

 12. yablko [ Utorok 26.6.2012, 15:19 ]

  Vybrať jednu činnosť? Podľa mňa môžeš "vlastnými slovami" rozpísať, čo budeš robiť a nejak do toho nenápadne zakomponovať všetky ostatné činnosti, ktoré potrebuješ ;)

  Tak to prebiehalo aj na obhajobe - chceli, aby si "vlastnými slovami" popísal, čo všetko plánuješ robiť a nejaké pravidlá ich veľmi nezaujímali

 13. andrej [ Pondelok 2.7.2012, 01:34 ]

  a ja ze kde tie moje dane idu. no na podporu konkurencie...

 14. yablko [ Pondelok 2.7.2012, 10:27 ]

  väčšina ide z EÚ fondov
  tvoje dane idú na jachty a haciendy predsa ;)

 15. Filip Ševčík [ Štvrtok 5.7.2012, 14:22 ]

  Skvelý článok, ktorý si zavraždil super hudbou ;-)

 16. Nomak [ Štvrtok 12.7.2012, 13:44 ]

  pekný článok ktorý mi dosť aj dal ... momentálne som niekde na začiatku tejto frašky a zaujímalo by ma či viete niečo o tom ak si dám miesto podnikania trvalé bydlisko (prešov) ale väčšinu času budem pracovať v Bratislave či s tým majú nejak výrazný problém ... alebo ako je to vlastne s tou kontrolou, kontrola ohlási 2dni vopred tak s tým zasa nemám problém ja :D

  zaujala ma ešte aj časť o rôznych živnostiach v podnikaní ... mne poradili napísať si 2 a to "Počítačové služby" a "Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov"
  v tom by malo byť zahrnuté webdesign, programovanie, grafika, DTP atď. ... alebo sa mýlim?

  ďalej spomínal si tu tablet no nieje tablet ako tablet, ja si plánujem zakúpiť notebook a tablet ale tablet grafický od wacomu, je s týmto tiež nejaký problém, alebo sa im to dá rozumne vysvetliť že je to trošku iná doska.

  a ešte mi napadla jedna vec ... ak si kúpim notebook je možne si z príspevku financovať upgrade stolového PC ktorý ma už cez 3 roky (hlavne RAM, grafiku som už obstaral za svoje, a procak s HDD postačujú, čo už o rok možno nebudú ale tak zatiaľ ... ), alebo si radšej kupiť s príspevku stolový PC ktorý by však bol uskladnený v Bratislave a nie na mieste trvalého pobytu(prešov) uvedeného ako miesto podnikania

 17. Marian [ Utorok 31.7.2012, 23:02 ]

  Výborný článok. Velmi pekne dakujem autorovi za vsetky tieto informacie a hlavne za "iny matroš" :) Zajtra idem na to. Držte palce.

 18. PayteR [ Sobota 1.9.2012, 01:00 ]

  Ak ste programátor tak sa radšej na to vyprdnite, počítač máte už iba sa s ním naučiť robiť a nemusíte si zbytočne hádzať pod nohy polená

 19. Marc [ Piatok 9.11.2012, 11:36 ]

  Paušálne výdavky je možné požiť. Účtovníctvo je si povinný poberateľ príspevku viesť len vo forme peňažného denníka a to kvôli kontrole úradu kt. poskytol príspevok. To znamená, len že si píšete vždy niekam čo ste kúpili a čo ste dostali. Nemá to nič spoločné s daňovým úradom. Vo vzťaku k nim nepotrebujete účtovníctvo ak využívate paušálne výdavky.

  S vybavovaním som nemal zlé skúsenosti (Vranov n/T). Príspevok som poriešil celkom rýchlo. Tuším to bol jeden deň prípravy a ešte komisia. Príspevok u nás je cez 4100 eur.

  A pozor ak dostanete príspevok je to príjem. Ak ho miniete je to výdaj. A tak to tu v diskusii niekto napísal. Že nevzniká daň. povinnosť. Lenže niektore položky nad určitú sumu (stačí lepší PC a SW) a musíte odpisovať to na viac rokov. Čiže daňová povinnosť vznikne tak či tak ak nevyužívate paušálne výdavky. Ale pokiaľ sa nemýlim stačí to vykryť nejakými nákladmi.

 20. barb [ Pondelok 19.11.2012, 01:21 ]

  dakujem, skvely clanok, velmi pomohlo.Inak v Malackach je to velmi podobne....

 21. David [ Sobota 1.12.2012, 11:24 ]

  Velmi dobry clanok, dakujem. Co sa tyka kontroly z UP, ten kontroluje aj to, ci tu cinnost na ktoru dostal podnikatel prispevok aj naozaj vykonava?

 22. yablko [ Sobota 1.12.2012, 12:46 ]

  vraj áno, čas od času by si mal mať faktúru z tej oblasti;)

 23. jess [ Sobota 14.9.2013, 12:08 ]

  nevedeli by ste mi poradiť čo si mám naštudovať na ten test, ktorý je potrebné absolvovať? prípadne akého typu sú ti otázky?Ďakujem

 24. juro [ Streda 21.5.2014, 23:41 ]

  Viete niekto o tom ako to je s posielanim polročnej správy? Co ak som pozabudol, da sa nieco s tym robit?

 25. juro [ Streda 21.5.2014, 23:44 ]

  A co po dvoch rokoch? Co sa potom deje? Musim sa hlasit? Ci pride nieco postou? Treba predlozit doklady o zakupeni a učto?

ku každému komentáru sa v databáze ukladá iba meno, text a dátum, iba za účelom zobrazenia pod článkom
neukladá sa email, IP adresa ani informácie o prehliadači a údaje sa nepoužívajú na reklamu, newsletter, na žiadnu ekonomickú aktivitu, nikam sa neposielajú, sú v databáze len aby sa mohli zobraziť pod článkom